Tuesday, April 12, 2011

Nälg ja leib

  • Leib ja sai ei tohi lauale tagurpidi asetada- muidu tuleb nälg majja!
  • Kui leivatükk maha kukkub, tuleb see üles korjata ning sellele suud anda.
  • Leib ja sai peavad olema "kõhu" peal mitte "selili" ja ei tohi vaadata ukse poole.
  • Kui peoga/pihku laualt puru pyhkida, tuleb nälg. Alati tuleb lappi kasutada.
  • Nuga ei tohi kunagi leiva sisse püsti lüüa - see on leiva teotamine.

No comments:

Post a Comment