Tuesday, April 12, 2011

Sõprus

  • Kui kõnnid sõbraga tänava postist mööda, sina ühelt poolt ja sõber teiselt poolt posti, siis see lõhub sõprussideme. Selle vältimiseks pead oma sõppra jälle tervitama, et vältida needust.
  • Keegi astus varbapeale - lähete riidu, kui tagasi ei astu.

No comments:

Post a Comment